Generelt - Al Mashriq 98

Denne siden inneholder generell informasjon om serveren Al Mashriq.

Filstruktur

Filstrukturen til almashriq

Plassering av filer

Hvordan og hvor skal filer plasseres på almashriq

Statistikk

Statistikk over: En ønsker ikke å inkludere i statistikken de gangene vi som jobber med Al Mashriq er inne på sidene. For å prøve å utelukke dette er det laget en fil, /home/almash/admin/statistics/stat-ip-nummer som inneholder navn på maskiner som ikke skal logges (i access_log). Skriv inn navnet på nye maskiner som blir benyttet i denne fila.

Konfigurasjon av edmund2

For å vite hvordan edmund2 er konfigurert, les prosjektrapporten

Konfigurasjon av httpd-server

For å vite hvordan httpd-serveren er konfigurert, les prosjektrapporten

Restart av maskinen

For å restarte maskinen, må kommandoen shutdow kjøres som root. Det er vanlig at man advarer brukerne som er logget på maskinen før shutdown. Man gir da brukerene 3-5 minutter før maskinen stanses. Et eksempel på en slik restart:
/sbin/shutdown/ -r +5 "Systemet blir nede i 1 time for innsetting av ny SCSI-disk"
-r sier hvor lenge før maskinen blir restartet (i dette tilfelle 5 minutter). Når maskinen har resatt seg, slå den helt av, og sett inn ny harddisk (i dette tilfellet). Start opp maskinen.

Restart av web-serveren

For å restarte httpd-demonen er det et script som skal kjøres:
    /usr/local/bin/restarteHttpd
For å kjøre dette scriptet må man være root-bruker
----------------

al@mashriq    980607/980607