Cronjobber - Al Mashriq 98

Denne siden inneholder informasjon om hvilke cronjobber som blir kjørt og hvordan legge inn nye.

Cronjobber som kjøres på edmund2:

 • Vaktbikkje.cron; sjekker om webserveren er i live
 • Renovate.cron; fjerner søppel etter emacs
 • reindex.cron; Lager ny søkeindeks
 • Diverse statistikk jobber:
  • wwwstat.weekly-helper.cron; aksess-statistikk
  • week.cron; aksess-statistikk
  • month.cron; aksess-statistikk
  • wwwstat.year.cron; aksess-statistikk
  • make_agent_log.cron; Stat. over mest brukte web-browsere
  • rels-html.cron; antall dokumenter på ulike deler av serveren
  Hvis maskinen er nede når aksess-statistikken skulle ha vært kjørt, les her.
 • Webxref.cron; sjekk av linker i alle dokumenter

Hvordan legge inn nye cronjobber:

 1. Script tilknyttet cronjobber legges i tilhørende kataloger under admin
  (f.eks ~/admin/renovate/renovate.pl).
 2. Lag en fil i katalogen (~/admin/renovate/) som heter scriptnavn.cron
  (f.eks. renovate.cron). Eksempel på fil renovate.cron:
   #!/bin/sh
   nice -20 /home/almash/adim/renovate/renovate.pl
  Fordelen med å lage .cron filer er at det er at man raskere ser hvilken fil som er selve cronjobben. Dessuten blir det mindre "gris" i crontab filen, siden eventuelle nice kommandoer og stream omdirigeringer kan flyttes ut.
 3. Legg til en ny linje i filen ~/admin/crontab. For eksempel:
   #Fjerner emacs temp filer hver mandag klokken 02:00
   00 02 * * 1 /home/almash/admin/renovate/renovate.cron
 4. Registrer den nye cronjobben med kommandoen:

   crontab ~/admin/crontab
  Se ellers 'man crontab' for mere informasjon om cron.

----------------

al@mashriq  980607/980607