Dokumenter - Al Mashriq 98

Denne siden inneholder informasjon om hvordan man skal opprette nye dokumenter som skal bli lagt inn på serveren.

Maler

Det finnes egne html-standarder for de ulike temaene. Disse skal brukes når man skal lage nye dokumenter av samme type som finnes fra før. Malene ligger lagret på /www/almashriq/htdocs/admin/admin/templates/.

Temporære

Dokumenter som er under utvikling bør lagres midlertidig under /www/almashriq/htdocs/temp. Denne katalogen kan nås fra http://almashriq.hiof.no/temp/
Filer som lagres midlertidig i dewey-systemet skal lagres med filnavn .tmp eller tmp. Dette for at ikke slike filer skal indekseres av søkesystemet.

Ferdigutviklede

Dewey-Decimal-Systemet skal benyttes ved innlegging av nye sider. Det kan i endel sammenhenger være vanskelig å finne ut hvor i hierarkiet dokumentet skal ligge, spesielt om det kan legges på flere sider. En mulighet er å plassere dokumentet ett sted, og bruke symolic links fra de andre områdene. Børre avgjør i tvilstilfelle. Ny versjon av DDC (kan hentes her).

Diverse

  • Weblint kjøres på alle nye html-sider som lages, samt ved større endringer i et dokument. Kommandoen er weblint [htmldokument]. Feilmeldinger av typen unknown element ... kan ignoreres.
  • Relative linker skal benyttes i alle referanser
  • Alle dokumentene bør inneholde en skjult tag som forteller om hvem som editerte filen sist.
  • ISO spesialkarakterer
  • Nye dokumenter linkes opp fra tilhørende hovedfilene og legges til filen New additions/changes (~/almashriq/base/latest.html).

----------------

al@mashriq    980607/980607