Programmer og script - Al Mashriq 98

Denne siden inneholder litt informasjon om de forskjellige programmene og scriptene som kjøres på Al Mashriq.

WebXref

Webxref er et program som sjekker interne og eksterne linker i html-dokumenter. Vi har lagd et script (~/admin/webxref/webxref.cron) som kjrer webxref hver uke. Dette skjer ved hjelp av cronjobb hver mandag. Output fra webxref blir lagret i fila: /admin/webxref.html. Denne fila burde sjekkes jevnlig for finne feil med linker.

Weblint

Weblint er et program som sjekker html-koden i et dokument, og det skal kjøres på alle nye dokumenter. Kommandoen er weblint [html-dokument].

WebGlimpse/Glimpse

Webglimpse er et program som blir brukt av søkingen til å indeksere alle sidene på Al Mashriq.

Temporære

Programmer og script under utvikling lagres under ~/temp, evt. under brukernes egne kataloger p hjemmeområdet (f.eks ~/arnevo/).

Ferdigutviklede


  • CGI-script - /www/cgi-bin/
  • Inline-kode - /www/cgi-bin/
  • Programmer (f.eks glimpse, statistikk-script) - ~/admin/, helst i underkataloger med beskrivende navn (~/admin/statistikk/).
----------------

al@mashriq    980607/980607