Bakgrunn

Al Mashriq er en av flere web- og ftp-servere som kalles "the Levant Cultural Multimedia Servers". Al Mashriq inneholdt ved starten av vårt prosjekt 10. januar 1997 ca 2300 dokumenter (+ ca 17000 news-innlegg) og ca 5400 bilder som hadde tilknyttning til Libanon og områdene rundt.

Al Mashriq har informasjon om mange forskjellige kulturelle emner som f.eks:

 • Arkeologi
 • Arkitektur
 • Klær og kostymer
 • Utdanning
 • Musikk, sang og dans
 • Fotografier
 • Vær

De landene som Al Mashriq inneholder stoff fra er:

 • Egypt
 • Irak
 • Israel
 • Jordan
 • Kuwait
 • Libanon
 • Palestina
 • Syria
 • Tyrkia

Al Mashriq ble startet av Berthe Chouery og Børre Ludvigsen i 1993, og var en stund en ftp-server ved Ecole Polytechnic Federal de Lausanne. Den ble flyttet i 1994, og ble da en web-server ved Høyskolen i Østfold, avdeling for Informatikk og Automatisering. Her ligger Al Mashriq fremdeles og blir i dag drevet av Børre Ludvigsen med hjelp av studenter.

I tiden fra 1993 til 1995 hadde antallet dokumenter/informasjon økt så mye at Børre Ludvigsen ikke lenger hadde mulighet til å betjene serveren alene på en slik måte som han ønsket, og trengte dermed hjelp til dette. Det ble da bestemt at Al Mashriq skulle være en av prosjektoppgavene for 3. klasse. Vi ble de heldige som fikk dette prosjektet i 96/97.

Etter at vi overtok dette prosjektet 10. januar 1997 bestemte vi oss for at følgende skulle være hovedmålet for dette prosjektet denne våren:

Finne og implementere løsninger for hvordan Al Mashriq kan gjøres mer interessant, samt lettere å bruke og vedlikeholde.
Delmål vil være å utvikle/finne metoder for å fremstille informasjon slik som tekst, bilder, 3D, lyd og video. Andre delmål vil være å finne metoder som gjør det enklere å legge til ny/mer informasjon, arbeide med kulturelt stoff og arbeide med store mengder informasjon.