Delprosjekter

Prosjektets karakter tilsa at dette måtte deles opp i delprosjekter. Av den opprinnelige listen over delprosjekter er 19 gjennomført og 7 ikke gjort noe med. I tillegg har det kommet til 3 delprosjekter i løpet av prosjektarbeidet, hvorav ett som ikke har blitt gjort noe med.

Grunner til at enkelte delprosjekter ikke har blitt gjennomført er stort sett mangel på tid, men også at veileder enten har bortprioritert oppgaver eller ikke har klart å skaffe det nødvendige stoffet eller tillatelser.

I tillegg ble det avsatt en prosjektdeltager til å jobbe for NRK med utvikling av en ny tjeneste - Fototjenesten. Timene for dette arbeidet fikk vi godkjent som timer på Al Mashriq-prosjektet.

Gjennomførte prosjekter:
 • Søking
 • DB-Illustra (forundersøkelse)
 • Skifting av HTTPD
 • Statistikk - Grafisk representasjon
 • Relative størrelser
 • Egen maskin - edmund.hiof.no
 • Speiling
 • Newsarkivering
 • Greenline
 • Kvalitetssikring
 • Aramco World
 • SCL stoff
 • FaFo 166
 • House of Many Mansions
 • Al Jadid
 • Fotografering av kart
 • Musikk
 • MOO **
 • Ricard Saad's bilder **
 • Guided Tour
 • Conde m/bilder

 • Ikke gjenomførte prosjekter:
 • AUB arkivmateriale
 • Elie Wardinis bilder (glassplater/Bonfilis)
 • Debbas (historiske bilder)
 • Dokumentasjon over serveren (inngår i den generelle dokumentasjonen)
 • Nasri Khattar og Unified Arabic
 • Politikk
 • Slektsgranskning
 • Video
 • Photo Credits **
 • **: Delprosjekter som har kommet til etterhvert.