Hovedsiden til Al Mashriq

Vi snakket en del om å forandre hovedsiden til Al Mashriq. Vi syntes at denne siden ikke "solgte" Al Mashriq godt nok. Man kunne få inntrykk av at dette kun var en side med linker. Vi snakket litt om å lage en ny hovedside som skulle vha. bilder gi et inntrykk av hva som virkelig fantes på denne serveren. Hverken vi eller veileder klarte å finne en god nok idé, og hovedsiden har derfor bare gjennomgått mindre forandringer. Siden har med tiden blitt utvidet med:
 • Flere awards
 • Rulletekst
 • Nye "meny"-valg (RMA, Latest additions, Arts and Crafts).

Hovedsiden pr. 1. juni 1997

Øverste del:

Nedre del:

 • Fig.1 Hovedlogoen på siden
 • Fig.2 Hva er nytt / Latest additions
 • Fig.3 Emnene/landene informasjonen er delt inn etter
 • Fig.4 Link til forklaring på Al Mashriq
 • Fig.5 Søkefelt
 • Fig.6 Avansert søk
 • Fig.7 Hovedartikler / Highlights
 • Fig.8 Statistikk
 • Fig.9 Bunnlogo
 • Fig.10 Mailadressen til Al Mashriq
 • Fig.11 Priser / Awards