Innledning

Etter avtale med veileder (Børre Ludvigsen) presenteres dokumentasjonen av Al Mashriq-prosjektet som html-dokumenter.

Målet med denne dokumentasjonen er å beskrive hvordan prosjektet har blitt gjennomført og administrert. Dokumentasjonen er også utformet med hensyn til neste gruppe av studenter som velger dette prosjektet som sin hovedoppgave her ved Høyskolen i Østfold, Avdeling for Informatikk og Automatisering.

Dokumentasjonen er også ment å være til støtte for den som måtte få oppgaven med å vedlikeholde Al Mashriq når Børre Ludvigsen reiser bort til høsten.

Navigering: I denne prosjektrapporten finnes det en topp- og bunnlogo på hver side. Topplogoen er en link til hovedsiden til denne prosjektrapporten, mens bunnlogoen er en link til siden som er ett nivå opp.