Konklusjon

Prosjektet Al Mashriq ble et omfattende og stort prosjekt som vi har brukt nesten 2900 timer på å fullføre.

Vi har i løpet av dette prosjektet lært hvordan man skal formidle og administrere en mengde (rundt 25,000 dokumenter) historisk og kulturell informasjon vha WWW på en fornuftig måte. Dette anser vi som svært viktig i disse tider hvor formidling av informasjon over Internet bare øker og blir mer viktig.

Vi har fått erfaring med å jobbe sammen som et team, og å administrere og gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen.

Videre har vi også fått erfaring med å løse problemer etterhvert som de oppstod og å lage en del verktøy som gjorde at vi kunne jobbe lettere og mer effektivt.

Sist, men ikke minst, har vi fått mer innsikt i alternative måter å formidle informasjon på.

Hovedmålet vi satte oss i januar var at vi skulle:
Finne og implementere løsninger for hvordan Al Mashriq kan gjøres mer interessant, samt lettere å bruke og vedlikeholde.
Dette mener vi at vi nå har oppnådd. Omfanget av lyd og musikk er utvidet, samt at det nå er enklere å finne og spille av slike filer. Vi har også vha. 3D-modellering av områder i Beirut prøvd å finne en ny og mer interessant måte å presentere bildestoffet vårt på. En annen ny og spennende sak er Guided Tour, som gjør det lettere for brukerne av Al Mashriq å få en litt større oppfatning av hva som egentlig befinner seg på denne serveren. SCL og RMA er ryddet opp i og gjort enklere å navigere i.

Svært mye av tiden har gått med til å sørge for at serveren som Al Mashriq ligger på fungerer raskere, bedre og sikrere. Det er laget en god del rutiner og programmer som skal forenkle den videre driften av Al Mashriq, samt at vi har oppdatert og forbedret de rutiner og programmer/script som fantes fra før.

Vi har kanskje ikke så mange nye sider å vise til nå når vi har satt strek for prosjektet, men grunnlaget for at Al Mashriq skal kunne bli en enda bedre web-server er etter vår mening absolutt tilstede.