Litteraturliste

Learning GNU Emacs, Debra Cameron and Bill Rosenblatt, O'Reilly & Associates Inc, 1992.

QuickTime VR 2.0 Authoring Tools Suite, Apple Computer, Inc.

Programming Perl, Larry Wall and Randal L. Schwartz, O'Reilly & Associates, Inc, 1992.

JavaScript Guide, Version 2.0, Netscape Communications Corporation, 1996.

Red Hat Linux, The Official Red Hat Linux Users Guide, nedlastbar fra http://www.redhat.com.

Brukerdokumentasjon og Tenkisk dokumentasjon for prosjektet "Al Mashriq - The Levant Cultural Multimedia Server" - Morten Grøvnes, Arne Reidar Holtvedt, Rune Johansen 1996.