Logoer som benyttes

På de fleste sidene er det benyttet en topp- og bunnlogo. Topplogoen forandrer seg fra hvor i hierkiet man befinner seg, mens bunnlogoen er den samme hele tiden. Topplogoen er linket til Al Mashriq's hovedside, men bunnlogoen som regel er linket til den katalogen man står i.

Alle logoene er i gif-format.

Følgende logoer finnes:


almashriq-bottom-line.gif
almashriq-front.gif
almashriq-levant-small.gif
almashriq-levant-top-line.gif
almashriq-levant.gif
almashriq-pan-head.gif

I tillegg finnes en del logoer for spesielle temaer:

  • Al Jadid
  • Fafo
  • SCL

Logoene er prøvd å være tilpasset den hvite bakgrunnen som finnes på sidene. Det er veileder (Børre Ludvigsen) som har laget disse logoene.