Prosjektplan

Al Mashriq - cultural riches from the countries of the eastern Mediterranean


[pr. 270197]

1. Prosjektbeskrivelse

Mål
Prosjektets hovedmål er å finne og implementere løsninger for hvordan Al Mashriq kan gjøres mer interessant samt lettere å bruke og vedlikeholde.

Delmål vil være å utvikle/finne metoder for å fremstille informasjon slik som tekst, bilder, 3D, Iyd og video. Andre delmål vil være å finne metoder som gjør det enklere å legge til ny/mer informasjon, arbeide med kulturelt stoff og arbeide med store mengder informasjon.
Midler
Oppdragsgiver og prosjektveilder er Børre Ludvigsen.

Deltagere

Prosjektet betår av 4 studenter som har 36 timer pr. uke i 20 uker til rådighet. Tilsammen ca. 2900 timer.

I hovedsak står Børre Ludvigsen ansvarlig for å skaffe tilveie den informasjon som skal presenteres på Al Mashriq. Videre vil vi benytte Internett til å skaffe oss informasjon og ideer.

I tillegg vil vi benytte alt av tilgjengelig software og hardware Høgskolen i Østfold, Avdeling for Informatikk og Automatisering har.
Begrensninger
Tilgang på materiale fra eksterne forbindelser begrenser planlegging av noen delprosjekter.
Resultat
Resultatet av prosjektet håper vi blir økt antall besøkende på Al Mashriq, mer brukervennlig og enklere navigering, innehold av mer stoff og evt. andre temaer, samt enklere vedlikehold av Al Mashriq.
Fremdriftsplan
Vi benytter MS Project til prosjektplanlegging.

Hver mandag holdes det prosjektmøte for gjennomgang av forrige ukes arbeid og eventuelle justeringer/endringer av prosjektplanen.

En gang hver 14. dag skal det holdes et møte med prosjektveileder for statusrapportering og tilbakemeldinger.

2. Forstudie

Deloppgaver
I forstudiet ser vi på hvilke oppgaver som skal løses. Følgende oppgaver er definert:

 • Forbedret og sikker søking
 • Statistikk
 • Automatisert speiling av serveren til AUB
 • Se på Apache server for å få en bedre og nyere httpd
 • Eventuelt sette opp en egen maskin "almashriq.hiof.no"
 • Bedre strukturering og sikrere arkivering av SCL og RMA
 • AUB arkivmateriale
 • Green Line dokumentasjon
 • Nasri Khattar og Unified Arabic
 • Politikk (dokumentasjon fra Narcel Khory)
 • Guided tour
 • Relativ størrelsefremstilling
 • Formidling av arabisk. Se på browsere, font sett og representasjonsmåter
 • Fordeling av bilder (PCD) på "places"
 • Historisk guide av Bruce Conde
 • Historiske bilder fra Fuad Debbas
 • MacBride høringene
 • Kart. Evt. tegne egne kart
 • House of Many Mansions av Kamal Salibi
 • Elie Wardini's bilder
 • Al Jadid illustrasjoner
 • Slektsgranskning
 • FAFO stoff
 • Illustra database
 • Aramco World
 • Musikk
 • Video
 • SCL stoff
 • Kvalitetssikring
 • Dokumentasjon over serveren
Begrensninger
Tilgang på materiale og tillatelser fra eksterne forbindelser samt manglende enighet i skolens tekniske avdeling begrenser planlegging av følgende delprosjekter:

 • Automatisert speiling av serveren til AUB
 • Se pa Apache server for å få en bedre og nyere httpd
 • Eventuelt sette opp en egen maskin "almashriq.hiof.no"
 • AUB arkivmateriale
 • Green Line dokumentasjon
 • Politikk (dokumentasjon fra Narcel Khory)
 • Historiske bilder fra Fuad Debbas
 • Elie Wardini's bilder
 • Al Jadid illustrasjoner
 • Slektsgranskning

3. Forprosjekt

De fleste deloppgavene er greie å implementere. Følgende deloppgaver må sees på før vi kan gå videre:

 • Bruk av Illustra database
 • Bruk av verktøy for å fremstille 3D-modeller (Green Line dokumentasjon)
 • Egen maskin "almashriq.hiof.no"
 • Finne ut om MacBride høringene finnes i digital form
 • Bestille CD'er for å kunne legge ut musikk (Fairuz)

Videre bør retningslinjer for kvalitetssikring være fastlagt før arbeidet starter.

4. Detaljprosjekt

Vi viser til prosjektplanen i MS Project. Denne viser deloppgaver, fremdriftsplan og deltagernes ansvarsområder.

5. Dokumentasjon

Hele prosjektet skal dokumenteres, og vil bestå av:

 • Teknisk dokumentasjon
 • Brukerveiledning
 • Referat fra prosjektmøter
 • Timelister
 • Dokumentasjon over serveren
 • Hva er gjort
 • Hva er installert
 • Dokumentere erfaringer og kunnskap

Denne dokumentasjonen vil bli levert på CD og som utskrift.