Al Mashriq ved prosjektslutt
1. juni 1997

Under følger teknisk dokumentasjon, hva som faktisk har blitt gjort av delprosjekter, samt hvordan hovedsiden nå ser ut.