Al Mashriq ved prosjektstart
10. januar 1997

Da vi overtok prosjektet i januar var følgende implementert, men fungerte ikke:
  • Søking
  • Newsarkivering
  • Statistikk
  • Speiling

I tillegg var serveren Al Mashriq gikk på både treg og hadde liten plass/kapasitet.

Design/layout på sidene