Møtereferater

I følge den opprinnelige prosjektplanen skulle det holdes prosjekt-møter hver mandag internt i gruppen, og annenhver uke med veileder (Børre Ludvigsen).

Nå når prosjektet er avsluttet viser det seg at antall prosjektmøter ikke har forekommet like hyppig. Arbeidsmetoden som ble benyttet på prosjektet gjorde at vi ikke fant det nødvendig med ukentlige møter. Hver prosjektdeltager har hatt sine ansvarsområder som ikke har krevd så mye samarbeid med de andre i gruppen. Vi har hele tiden jobbet her ved skolen og løst problemene når de har oppstått. Kontakten med veileder har også i stor grad foregått pr. e-post/CuSeeMe. Det har ofte vært opp til den enkelte prosjektdeltager å spørre om hjelp/synspunkter fra de andre prosjektdeltagerne/veileder.

Referater fra prosjektmøter: