Møtereferat 100197

Kick-off møte med Børre. Gikk gjennom listen av delprosjekter som BL har laget.

Det ble bestemt at speiling til USA ikke skal gjøres.

Simen starter på Green Line i mars når Børre kommer hjem.

OH hadde sett litt på Illustra, og vi ble enige om å kjøre dette kun som en forundersøkelse.

Newsarkivering:

 • bedre inndeling
 • komprimering?
 • annen søkemaskin?

Følgende delprosjekter skal utsettes til senere:

 • Unified arabic
 • Marcel Khoury og politikk
 • arabisk (browsere, font sett ++)
 • Børre skulle se hva han fikk gjort med tillatelse fra Debbas.
 • maps
 • Elie's bilder (lav prioritet)
 • Al Jadid illustrasjoner
 • slektsgranskning (evt. med bilder)
 • video (laveste prioritet)

Finne ut om H. Tolsby kunne hjelpe med å finne MacBride på digital form.

I tillegg skal det lages dokumentasjon over serveren

 • hva er gjort
 • hva er installert

Standardformat på alle sider. Lage egne kart (Børre). Kan ikke legge ut de kartene vi har fra ministeriet i Libanon. Reperasjon av gamle sider Fjerne ftp Alle dokumenter bør har relative linker slik at det er enkelt å flytte stoffet. Snakket litt om prosjektmål:

 • metoder for å fremstille infromasjon
 • jobbe med kulturelt stoff
 • stort volum (informasjon)

Relative størrelser:

 • Vi har ca 10 000 dokumenter
 • antall html dokumenter og antall oppdateringer

Statistikk sidene

 • antall dokumenter for hver kategori
 • totalt antall dokumenter/filer

Kvalitetskontroll

 • webxref
 • weblint

Alt stoff som legges ut skal legge ut iht. Dewey