Møtereferat 120597

Diskuterte med Børre hvordan navigeringen i Greenline-stoffet skulle foregå. Eirik hjelper Simen med dette. QTVR utgår da QTVR 2.0 plugin'en for Netscape ikke fungerer ordentlig.

Simen prøver å få ferdig SCL og RAM.

Erik konsentrerer seg kun om å få ferdig guided-tour. Eirik og Børre ser på Conde neste uke.

Ole sørger for å lage en mal for prosjektrapporten. Speiling av AUB utgår da samarbeidet med AUB ikke lar seg gjøre.

Arbeidet med prosjektrapporten må skje omgående. Endelig prosjektplan skal oppdateres til faktisk varighet på delprosjektene.

Prosjektrapporten skrives som html-dokumenter og legges ut under:
/almashriq/admin/dokumentasjon97/prosjekt-rapport/

Timelister skal legges under:
/almashriq/admin/dokumentasjon97/prosjekt-rapport/timelister/

Prosjektet skal leveres på følgende måte:

  • en tape med hele Al Mashriq som Børre skal ha
  • en CD (uten AUB, AU-filer, annet rot)
  • hele Al Mashriq fordelt på 2 CD'er til Børre