Møtereferat 290597

Oppsummeringsmøte med veileder for å gi en status på det vi har gjort av delprosjekter, samt prosjektdokumentasjonen.

1 tape med innhold av programvare under /usr må streames til Børre som han skal ha med til Libanon.

Det skal brennes en Al versjon på 1 CD (strippet versjon uten news og .au), og en full versjon på 2 CDer som skal kunne leses på Ún gang på en Mac. Hvis dette ikke går vil Børre ha en tape.

Til administrasjonen leveres 1 stk strippet CD m/dokumentasjon og en tape.

SIMEN skal ha presentasjonen 13.6

10 foiler inneholdene:
 • evt 1 generell sd96 foil
 • evt 1 generell Al Mashriq foil
 • hva er gjort før/omfanget av Al Mashriq
 • statistikk
 • hovedsiden
 • eksempelsider (typiske sider/omfang)
 • en foil med hver av deltakere i Team Al '97
 • rootdirectory på edmund.hiof.no
 • news
 • musikkside
(egentlig 13 foiler...)
Disse kan skrives ut på fargeprinter i 4.etg

Greenline legges under:

 • war&peace - Lebanon
 • places - Beirut
 • Greenline from '73-'89-war

Prosjektrapport linkes fra creditsiden.

Rapport legges som et eget directory på CD evt en ny 1.side med link til rapporten.

Det skal legges til nye ting på 1-siden:

 • Access statistics=dagens statistikk
 • Content statistics=relativestørrelser
 • recent additions linkes til latest additions som flyttes opp dit recent additions lå. Recent additions fjernes, og der hvor latest additions lå legges Guided Tour (finished???)
 • Greenline byttes ut med "Lebanon on hold"