Møtereferat 300497

Møte med Børre for å sjekke status.

Børre mente det var greit å sette strek for prosjektet 1. juni. Dokumentasjonen og rapporten ferdigstilles til 13. juni.

Statistikk for 96 fjernes. Skal finne en måte å representere statistikken grafisk på med linjediagram.

Webxref bør kjøres til logg, ikke mail som i dag.

Det finnes en god del eksterne linker som ikke lenger fungerer. Dersom vi ikke finner ny URL skal slike eksterne linker fjernes.

Hvordan dokumentasjon skal skrives og leveres sender Børre en mail om.

Ble enige om at en innholdsfortegnelse sammen med relative størrelser kanskje ikke sier så mye mer enn indeksen på hovedsiden. Relative størrelser settes på egen side.