Struktur på sidene

Prosjekt-teamet fra 1996 har prøvd å lage en gjennomgående struktur på serveren. Under finnes et eksempel på en base side. Hvert tema har sin egen side.

Fig.1 Linkes til Al Mashriq's hovedside (<a href="/">..)
Fig.2 Linkes til den katalogen hvor html-filen ligger (<a href="./">..)
Fig.3 Linkes til mailsiden (<a href="/base/mailpage.html">..)
Fig.4 Venstre dato forteller nå dokumentet ble laget, høyre når det ble oppdatert.