Teknisk dokumentasjon

Innledning:
Denne siden fanger opp det tekniske aspektet ved drift, installasjon og utvikling av Al Mashriq. Det finnes en oversikt over katalogstrukturen, beskrivelse av vanlige jobber som må utføres, samt en link til alle delprosjekter som har har innvirkning på drift og vedlikehold.

Drift av serveren

Drift av statistikksystemet

Filstruktur

Delprosjekter som omhandler drift av serveren:
  • Søking
  • Skifting av HTTPD
  • Statistikk - Grafisk representasjon
  • Egen maskin - edmund.hiof.no
  • Newsarkivering
  • Speiling