Filstruktur

Plassering av filer:
Edmund benytter vanlig Linux/UNIX måte å plassere programmer, script og konfigurasjonsfiler. Det er derimot viktig å være klar over at Al Mashriq har enkelte regler for hvor Al Mashriq-spesifikke filer skal lagres.

  • Programmer og script som skal benyttes av de andre brukerne av Edmund: /usr/local/bin. Til eksempel ligger glimpse, weblint og webxref her.
  • Større programmer lagres i egne kataloger under /usr/local/*. Her ligger bl.a netpbm og Netscape Navigator.
  • Al Mashriq spesifikke script og systemer lagres i egne underkataloger under ~/admin. Statistikk (statistikk) og søking (search) ligger her for hvert delprosjekt.
  • Temporære filer og programmer som er under uttesting lagres under ~/temp, med tilhørende underkataloger for hvert program.
  • HTML-dokumenter lagres under /www/almashriq/htdocs (HTTPD-root for Al Mashriq), men CGI-script lagres under /www/almashriq/cgi-bin.
  • Loggene til HTTPD lagres under /www/almashriq/logs.
  • I tillegg til dette har vi laget egne kataloger for hver av prosjektdeltakerene for å gi deltakerne mulighet for å teste ut programmer på egenhånd. F.eks ~/ole og ~/simen

Katalogene:
/
/www
/www/almashriq
/www/almashriq/htdocs
/www/almashriq/htdocs/index.html
/www/almashriq/htdocs/base
/www/almashriq/htdocs/base/statistics
/www/almashriq/htdocs/egypt
/www/almashriq/cgi-bin
/www/almashriq/logs

/home
/home/almash
/home/almash/temp
/home/almash/admin
/home/almash/admin/webxref
/home/almash/admin/search
/home/almash/admin/scl
/home/almash/admin/statistics
/home/band
/home/webern
/usr
/usr/local
/usr/local/bin
/usr/local/bin/glimpse
/usr/local/bin/weblint
/usr/local/bin/webxref
/usr/local/bin/gnuplot
/usr/local/netpbm

Dewey-decimal
For hvert land finnes følgende underkataloger (iht. Dewey)
000
000.generalities -> 000
100
100.philosophy -> 100
200
200.religion ->200
300
300.social_science -> 300
400
400.language -> 400
500
500.pure_science -> 500
600
600.technology -> 600
700
700.arts -> 700
800
800.litterature -> 800
900
900.geography_and_history ->900