Timelister

Under følger hver enkelt prosjektdeltagers timeliste for Al Mashirq-prosjektet, samt en oversikt over hvor mange timer hvert delprosjekt totalt sett har bestått av.