Timeliste: Erik Åsberg

Delprosjekt Underpunkter Antall timer
Statistikk bugfix/testing av ny sw 35
Conde Scanning og stavekontroll 40
Guided Tour Utvikling 551
Musikk Listing av musikk vi trengte 15
Dokumentasjon   45
Diverse NRK Fototjenesten, Kart og bilder 8
Sum 713