Timeliste: Eirik Rogne

Delprosjekt Underpunkter Antall timer
Statistikk Grafisk representasjon 39
Egen maskin Script 17
Kvalitetskontroll   18
Aramco World artikler Tentmakers of Cairo
The last Hakawati
Stones that did the work of men
A Nobel for the Arab nation
Lebanon up from the ashes
59
FAFO 166 Rapport
Script
94
Hose of Many Mansions   13
Al Jadid   10
Musikk Fairuz
Um Kalthoum
48
Kart Fotografering 8
MOO   18
Richard Saad   26
Dokumentasjon   79
Greenline   23
Conde   27
Diverse Møter
Opprydding i html-dokumenter
122

I tillegg ble arbeid utført for NRK godkjent som timer på Almashriq-prosjektet
NRK Fototjenesten 110
Sum 711