Timeliste: Ole Haakon Neskvern

Delprosjekt Underpunkter Antall timer
Søkemekanisme Utvikling
Installering
Testing
124
Statistikk Tilpassning 12
Speiling   25
Egen maskin Installasjon
Konfigurering
Drift
374
Illustra   11
Relative størrelser   69
HTTPD Forundersøkelse
Konfigurering
Drift
32
Kvalitetssikring   24
Dokumentasjon   49
Diverse   25
Sum 745