Bakgrunn

Al Mashriq startet i 1993 som en ftp-server ved Ecole Polytechnic Federal de Lausanne av Berthe Chouery og Børre Ludvigsen. I 1994 ble den en web-server, og flyttet hit til Høgskolen i Østfold. I dag (våren 1998) ligger Al Mashriq fortsatt her, og blir i dag drevet av Børre Ludvigsen med hjelp av studenter.

Fra starten i 1993 og fram til 1995 hadde antall dokumenter økt så mye at Børre Ludvigsen hadde behov for hjelp til å drive serveren. Det ble da bestemt at Al Mashriq skulle være en av prosjektoppgavene for 3. klasse. Vi er nå den tredje gruppen av studenter som har dette som prosjektoppgave.

Al Mashriq inneholder dokumenter og bilder om Libanon og landene rundt. Den informasjonen som er samlet på serveren er et vidt spekter som omfatter bl.a. arkeologi, arkitektur, fotografier og musikk.