Delprosjekt:
År 2000

Ansvarlig:
Trond Ivar Fossaas (trond.i.fossaas@hiof.no)
Innledning:
Sikre at år 2000 ikke blir noe problem.

Hva har vi gjort:
Vi har gått gjennom alle script som har blitt laget, og som kjøres på serveren, om de inneholder noen dato-funksjoner. De som inneholder slike funksjoner, har vi sjekket om de er "år-2000 kompatible". Dvs at årstallet i datoen er med fire tall og ikke to.

Kommandoer som ble kjørt på alle script:

grep "9[0-9]" *
grep date *
grep dato *

Det eneste vi kom over som hadde fått problemer med overgangen til år 2000 er statistikken. Siden oppdatering av statistikken var et eget delprosjekt, ble dette problemet løst der.

Bortsett fra statistikken vil det ikke dukke opp noen overraskelser 3. januar 2000. Man kan ikke garantere seg 100% mot dette, men vi mener at det ikke skal skape noen problemer.

Det eneste stedet, unntatt i statistikken, der det er årsdato med to tall er på bunnen av hver side, men denne brukes kun til informasjon og ikke til noen form for prossessering av data. Den viser kun når siden ble opprettet og når den ble sist oppdatert.

Når det gjelder selve serveren, Edmund2, skal ikke det bli noe problem da dette er en Linux-server og disse skal være År 2000-kompatible, men man kan aldri være helt sikker.

Erfaringer:
Dette er en problemstilling som det er vanskelig for oss å få full oversikt over. For å få en total oversikt, bør man ha en del testprogrammer, noe vi ikke hadde.
Prosjektfakta
Tidsestimering:
  • 22 timer