Delprosjekt:
Sikkerhet og adgangskontroll

Ansvarlig:
Knut A. Mork (knut.a.mork@hiof.no)
Hva har vi gjort:
Noen områder, dvs. underkataloger, på webserveren skulle beskyttes for utenforstående. Det ble bestemt at en kunne nøye seg med, i første omgang, å kun eksludere tilgang utenfor hiof.no-domenet.

Steder som er beskyttet er:

 • almashriq.hiof.no/admin/
 • almashriq.hiof.no/temp/
 • almashriq.hiof.no/ddc/projects/jafet/oral-history/nakadi
 • almashriq.hiof.no/ddc/projects/archaeology/berytus/

Det er ikke blitt lagt inn brukernavn og passord til disse områdene, siden dette ikke var nødvendig. Istedet er de subnett av hiof.no-domenet som har lov til å akessere katalogene satt til følgende:

 • 158.36.33.* (Studentene - slik at vi i prosjektgruppa fikk tilgang)
 • 158.36.47.* (Administrasjon/ Foreleserne)
 • 158.36.49.* (Ludvigsen sitt nett)
 • 158.36.51.* (Administrasjon/ Foreleserne)

Ved flytting av edmund til edmund2, måtte vi gjøre disse forandringene om igjen på den nye serveren.

For relevant dokumentasjon, se Prosjektrapport 97: Httpd

I tillegg skulle ikke søkeroboter (som AltaVista, Excite o.a.) indeksere html-filene under DDC-katalogen samt også katalogene /admin/ og /temp/, siden disse ikke er tilgjengelig for publikum. Dette gjøres ved å lage en fil kalt robots.txt som legges på rotkatalogen på webserveren. Fila ser ut som følger:

Usr-agent: *
Disallow: /ddc
Disallow: /admin
Disallow: /temp
Disallow: /thumbnails
Disallow: /picturebox

Framgangsmåte:
Et eksempel på å utelukke andre enn ip-nummerne ovenfor for temp-katalogen vil være som følger:

<Directory /www/almashriq/htdocs/temp>
order allow,deny
allow from 158.36.33
allow from 158.36.47
allow from 158.36.49
allow from 158.36.51
</Directory>

Mulige forbedringer:
Det var snakk om at kontaktpersoner på AUB skulle ha adgang til hele DDC-området. Dette kan gjøres ved å heller legge inn brukernavn og passord på de aktuelle stedene.
Prosjektfakta
Lokalisering:
 • Access_log: /var/lib/httpd/conf/access.conf
 • Robots.txt: /www/almashriq/htdocs/robots.txt
Tidsestimering:
 • Rundt 38 timer