Delprosjekt:
Administrasjonsside

Ansvarlig:
Trond Ivar Fossaas (trond.i.fossaas@hiof.no)
Innledning:
Noe vi savnet da vi begynte med dette prosjektet var en innføring i Al Mashriq, og hvordan de forskjellige program virket. Samt en side over filstrukturen, og hvordan legge inn dokumenter på Al Mashriq.
Hva har vi gjort:
Vi tok utgangspunkt i det vi selv lurte på da vi startet med dette prosjektet i januar.

Det første vi gjorde var å lage en forside, som kun skal være en oversikt, og et utgangspunkt. Går man videre vil man få mer informasjon om det man lurer på, f.eks. hvilke cronjobber som kjøres på maskinen, eller hvordan legge inn nye cronjobber.

De hovedpunktene vi har tatt med i denne inføringen til Al Mashriq er:

  • Al Mashriq - litt generelt om serveren
  • Dokumenter - hvor dokumenter skal plasseres, og hvordan de skal se ut
  • Programmer/script - hvor ferdige programmer skal plasseres, hvilke er innstallert
  • Cronjobber - hvilke cronjobber kjøres, og hvordan legge inn nye

Erfaringer:
Det tok forholdsvis kort tid å lage disse sidene, da vi allerede hadde dokumentert mye av dette i prosjektrapportene. Det var stort sett bare å samle det, og vise det fram på en kompakt måte.
Mulige forbedringer:
  • Legge til informasjon om når cronjobbene sist ble kjørt.
Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
  • 48 timer