Delprosjekt:
Nettleser/browser logg

Ansvarlig:
Arne Vonheim (arne.vonheim@hiof.no)

Innledning:
Vi ville ha en oversikt over hvilke nettlesere almashriq's brukere benytter. Denne informasjonen vil være verdifull med tanke på teknologi valg for nye tjenester. Den vil for eksempel kunne gi en indikasjon på hvor stor andel som har støtte for Java og Javascript.

Hva har vi gjort:
Først konfigurerte vi Apache til å produsere logger over nettleser type.
Dette gjorde vi ved å legge til en linje i httpd.conf:
 • CustomLog logs/agent_log "%{user-agent}i"

Eksempel på utskrift fra logg:
[...]
Mozilla/4.04 (Macintosh; I; 68K)
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows 3.1)
aolbrowser/1.1 InterCon-Web-Library/1.2 (Macintosh; 68K)
Deretter laget vi et script som talte opp forekomster av hver nettleser. For å gjøre det mere oversiktlig lot vi bare hovedversjon nummeret telle. Altså vil Mozilla/4.04 og Mozilla/4.01 telle som samme type.
Alle som har færre enn 20 oppslag, vil summeres under 'other browsers'.

Siden det primært er dagens situasjon som er interessant, lot vi cron-jobben slette loggen og ikke lage noen historie over utviklingen.

Vedlikehold:
Scriptet har et par konfigurasjons variabler:
 • $HTML_OUTPUT - Sier hvor statistikken skal ligge.
  (/www/almashriq/htdocs/base/statistics/agent_log.html)
 • $MAX_PIXELS - Hvor lang er lengste grafen.
  (300 punkter)
 • $OTHER_LIMIT - Hvis en nettleser har færre oppslag enn dette, så regnes den under 'other'.
  (20)

Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
 • 29 Timer