Delprosjekt:
Fjerning av aub.hiof.no/automatisk redirect

Ansvarlig:
Trond Ivar Fossaas (trond.i.fossaas@hiof.no)
Innledning:
Det har vært en "speiling" av www.aub.edu.lb på almashriq-serveren. Dette har man nå funnet ut at det ikke er noe vits i å ha lengre, derfor skulle vi fjerne katalogen uten at brukerene av serveren skulle merke noe. Det vil si at de skal slippe å klikke seg videre, men at de skal automatisk bli "kastet" til www.aub.edu.lb.
Hva har vi gjort:
Vi har fjernet innholdet i AUB-katalogen (/www/aub/) fra serveren. I tillegg har vi editert filen httpd.conf slik at alle som enten skriver http://almashriq.hiof.no/aub eller http://aub.hiof.no/ blir automatisk sendt videre til www.aub.edu.lb.

I filen httpd.conf har vi lagt til følgende under "<VirtualHost almashriq.hiof.no>":

     Redirect /aub  http://www.aub.edu.lb

Mulige forbedringer:
  • Legge inn slik at søkemotorer (f.eks. HotBot / AltaVista) automatisk oppdaterer alle linker fra almashriq.hiof.no/aub/ til www.aub.edu.lb
Prosjektfakta
Lokalisering:
  • Konfigurasjonsfilen ligger her:
    /var/lib/httpd/conf/httpd.conf
Tidsestimering:
  • 11 timer