Delprosjekt:
Bilder uten side

Ansvarlig:
Trond Ivar Fossaas (trond.i.fossaas@hiof.no)
Innledning:
Det var mange bilder som ikke har en egen fil knyttet til seg. Dvs. om en går inn og ser på en side med mange små bilder, og vil se på et av dem i full størrelse, måtte man trykke "back" for å gå videre. Det som var ønskelig var at man kunne bla i bildene som var i den samme katalogen (f.eks. /lebanon/700/770/779/ludvigsen/pcd1263/).
Hva har vi gjort:
Vi lagde et lite script som automatisk laget en fil til hvert bilde i den katalogen. Scriptet ble laget til katalogene under /lebanon/700/770/779/ludvigsen/, da det er der de fleste bildene ligger (ca 1000 stk.).

Ulempen med at vi lagde et script som passet til ludvigsen-katalogen er at det ikke er noen standard på navn til bilder. Noen ganger er det img0001.jpg til img0100.jpg, mens andre ganger heter de stedsnavn.jpg, slik at det ble litt problemer med "prev" og "next" på hver side. Men med litt manuell endring av filene, så ble dette rettet opp.

Kataloger der indeks-filen enten er endret eller var ferdig designet:

  • /lebanon/700/770/779/ludvigsen/ (ca. 1000 bilder)
  • /general/200/hajj-92/
  • /general/700/760/769/elies/
  • /lebanon/700/760/769/postcards/

Noen av katalogene har vi ikke endret på indeks-filen, på grunn av tidspress. Alle filene i disse katalogene er derimot ferdige, så det eneste som gjenstår er å endre designet til indeks-filene.

Kataloger der vi ikke har endret indeks-filen:

  • /general/700/760/769/aHmads/
  • /lebanon/700/760/769/old_beirut/fairuz_program.html
  • /general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/
Erfaringer:
Det visste seg at det er vanskelig å lage et program som tar for seg alle mulige unntak når det gjelder filnavn og hvilke filer som skal linke til enkelte filer (det var nemlig noen filer som ikke skulle være med i lenkene av "prev/next", fordi dette var private bilder).

Det hadde kanskje vært bedre å laget et mer generelt script først. Da hadde vi kanskje spart en del tid på å modifisere scriptet til hver katalog.

Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
  • 102 timer
Programvare:
  • Emacs
  • Perl