Delprosjekt:
Usenet arkivering/Dejanews grensesnitt

Ansvarlig:
Arne Vonheim (arne.vonheim@hiof.no)

Innledning:
Tidligere ble usenet gruppene "soc.culture.lebanon", og "rec.music.arabic" arkivert på Almashriq. Denne lagringen ikke var helt uproblematisk og opptok en del diskplass. Vi fant ut at www.dejanews.com arkiverte begge gruppene, og hadde gjort det lengre enn Almashriq. De hadde også en del andre nyhetsgrupper som var interessante. Særlig under soc.culture.[...].

Hva har vi gjort:
Vi laget et generelt cgi-script som viser en søkeboks for en hvilken som helst nyhetsgruppe på www.dejanews.com. Scriptet brukes ved å angi navnet på nyhetsgruppen som argument. På denne måten er det fleksibelt, og det kan brukes i en vanlig <a href=...> tag.
Eksempelvis vil "http://almashriq.hiof.no/cgi-bin/dejanews?soc.culture.lebanon" vise en søkeboks til soc.culture.lebanon.

Linker er lagt til under Egypt, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon og Syria i /base katalogen.

Vi tok ikke sjansen på å lage et totalt grensesnitt som bare hentet artiklene fra dejanews, siden Dejanews neppe ville likt det. Vi så egentlig ikke noe behov for det heller, siden www.dejanews.com er relativt oversiktlig.

Gamle script og arkiverte nyhetsgrupper ble overført til en tape, og slettet fra serveren. De to cron jobbene på hod.hiof.no som sendte artiklene til edmund via mail ble også slettet.

Vedlikehold
Hvis det oppdages andre nyhetsgrupper på www.dejanews.com kan de linkes inn med : <a href="/cgi-bin/dejanews?alt.greatsites.almashriq">alt.greatsites.almashriq</a>

Hvis layout på søkesiden ikke lenger skulle falle i smak, så kan den enkelt forandres inne i script filen. HTML koden ligger i klartekst (med kommentarer) etter "__DATA__" linjen.

Prosjektfakta:
Lokalisering:
  • /www/almashriq/cgi-bin/dejanews
  • www.dejanews.com
    Tidsestimering:
  • ca. 28 timer