Delprosjekt:
Automatisk generering av indeks-filer

Ansvarlig:
Trond Ivar Fossaas (trond.i.fossaas@hiof.no)
Innledning:
Bakgrunnen for dette prosjektet var at det manglet en indeks-fil i veldig mange underkataloger på edmund, spesielt i Dewey-katalogene under hvert land.

Det var et ønske å ha en fil som viser innholdet i katalogen på en litt bedre måte enn det som er standard i webserveren til Apache. I tillegg skulle det være en automatisk generering av indeks-filene. Dette fant vi imidlertid ut at det ikke var nødvendig, det er derfor bare et script som blir kjørt en gan g nå og så eventuelt ved en senere anledning, men ikke automatisk en gang i uken, eller lignende.

Hva har vi gjort:
Vi har laget et script som sjekker om det er en indeks-fil i katalogen. Er det en indeks-fil, sjekker scriptet om filen har en "tagg" som vi har lagt inn:
<!--auto_index-->
Dette for å sjekke om det er vi eller Børre som har laget filen. Er det ikke vi som har laget filen, skal ikke scriptet gjøre noe med filen. Finnes "taggen" i filen, vil en ny fil automatisk bli opprettet, og den gamle filen vil bli overskrevet. Er det ikke noen indeks-fil vil det bli opprettet en fil med "taggen".

Indeks-filen som blir opprettet er bare en listing av innholdet i katalogen, men etter vår oppfatning, en bedre måte enn det som er standard for Webserveren til Apache, der det ikke finnes noen indeks-fil.

I indeks-filen blir det lagt til stikkord ("meta-tags keyword") for hvilket land dette omhandler, slik at søkemotorer kan lagre disse, og bruke dem til å indeksere filene, bl.a. Alta Vista og Infoseek.

Eksempel på indeks-fil: Lebanon

Erfaringer:
Det ble litt mer testing og feiling enn ønskelig, det hadde nok vært bedre å tenke gjennom alle problemstillinger på forhånd.

Vi burde nok også ha laget et strukturkart over problemet før vi satt igang!

Mulige forbedringer:
  • Legge inn en sjekk på når filene i katalogen sist ble oppdatert, er de eldre enn indeks-filen, trengs det ikke å oppdateres.
  • Vise hva som er en katalog og hva som er en fil.
  • Forenkling av koden.
Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
  • 132 timer
Ressurser: Programvare:
  • Emacs
  • Perl