Delprosjekt:
Grafisk fremstilling av statistikken

Ansvarlig:
Knut A. Mork (knut.a.mork@hiof.no)
Innledning:
Det er laget en grafisk kurve som viser gjennomsnittlig (pr. måned) requests og antall overførte megabytes fra starten av serveren og frem til september 1997, som skal oppdateres hver måned. Denne fungerer ikke. Programmet som ble brukt for å generere den grafiske representasjonen er gnuplot. Den lager et gif-bilde på grunnlag av statistiske data som sendes som input til programmet.
Hva har vi gjort:
Den grafiske representasjonen er ikke blitt forandret utseende-messig. Den er derimot korrigert til å inneholde de riktige statistiske dataene.
Noen av de tidligere månedene i grafen er ikke lagt inn. Statistikk-datene for disse månedene er ufullstendige eller ukorrekte, og det er derfor valgt å utelukke disse.

Det var et script som genererte de statistiske dataene som gnuplot trengte, kalt stat2graf.pl. Dette scriptet var veldig tungvint og mindre bra implementert, slik at scriptet bare brukte lenger og lenger tid på å klargjøre dataene. I tillegg ville det ikke ha fungert, når jeg forandret på de vanlige statistikk-sidene over månedene. Dette scriptet er nå skrevet på nytt, og benytter en litt annen fremgangsmåte for å lage grafen.

Merk: Scriptet format_monthly oppdaterer (i tillegg til oppgavene den gjør for den vanlige statistikken), filene gnu_data.dat og gnu_requests.dat, som brukes av gnuplot, med de nye månedstallene.

Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
  • 25 timer