Delprosjekt:
Guided Tour

Ansvarlig:
Trond Ivar Fossaas (trond.i.fossaas@hiof.no)
Innledning:
Den versjonen av Guided Tour som ligger tilgjengelig nå er det noen småfeil ved. Dette er feil som ikke er nødvendig å rette opp for at den skal fungere.
Hva har vi gjort:
Det første vi gjorde var å sette oss inn i scriptene som blir benyttet til å lage rundturene. Dette tok oss forholdsvis lang tid, da ingen av oss hadde brukt JavaScript noe særlig fra før av. Etter å ha satt oss inn i scriptene fant vi ut at det kom til å ta lang tid å rette opp scriptene, det enkleste ville være å lage alt helt på nytt.

Siden dette delprosjektet kom til å ta forholdsvis lang tid, sjekket vi nå loggene for å se hvor mange som virkelig benyttet seg av denne tjenesten. Det viste seg at det var i underkant av 100 stk. i måneden som benyttet seg av den. Etter å ha diskutert dette med veileder ble vi enige om at det ikke var noe behov for å bruke tid til å endre noe på den versjonen som allerede ligger der, da denne fungerer, om enn ikke helt tilfredstillende.

For mer informasjon om Guided Tour, se dokumentasjonen for 1997

Prosjektfakta
Lokalisering:
  • Guided Tours .html-filer ligger i /www/almshriq/htdocs/general/000/000/003/guitour/extended
  • Perl-scriptene ligger i /www/almashriq/cgi-bin/
  • .tour-filene ligger i /home/almash/admin/your/
  • De temporære .bkmrk-filene ligger i /www/almashriq/htdocs/general/000/000/003/guitour/extemded/write
Tidsestimering:
  • 53 timer
Ressurser:
  • Prosjektrapporten fra 1997