Httpd konfigurasjon

Ansvarlig:
Arne Vonheim (arne.vonheim@hiof.no)
Innledning:
Apache web server konfigureres ved hjelp av tre filer:
httpd.conf Generelt for serveren, virtuelle servere, logger, omdirigeringer
access.conf Adgangskontroll
srm.conf Kataloglistinger, feilsider

På edmund2 ligger alle disse filene under /var/lib/httpd/conf/

Denne rapporten beskriver de forandringer vi har gjort i forhold til standard Apache 1.2.4 installasjonen. For mer informasjon om konfigurasjon av httpd, se prosjektrapporten fra i fjor.

Vi har konfigurert følgende:

 • Logging
 • Adgangskontroll
 • Virtuelle servere
 • Redirect
 • Egendefinert respons ved feil.
 • Egne feilsider:
  Apache har mulighet for å definere hva serveren skal sende fra seg ved feilsituasjoner. egne feilmelding sider, altså serverens respons på feilmeldinger.

  srm.conf 401 er autorisasjons feil - f.eks. feil passord under /admin
  ErrorDocument 401 /admin/error/401.html
  404 er "not found" - dokumentet finnes ikke.
  ErrorDocument 404 /admin/error/404.html
  500 er "internal error" - feil i cgi-script vil kunne generere denne.
  ErrorDocument 500 /admin/error/500.html

  Logger:
  Med følgende linjer i httpd.conf beskrev vi hvor logg-filene skal ligge:

  httpd.conf
  ErrorLog logs/error_log
  TransferLog logs/access_log
  CustomLog logs/agent_log "%{user-agent}i"

  #CustomLog logs/language_log "%{accept-language}i"
  #CustomLog logs/referer_log "%{referer}i -> %U"

  Virtuelle servere
  Her har vi satt opp "almashriq.hiof.no" som en virtuelle server på edmund2. Her satt vi også opp Redirect lokalt for almashriq.hiof.no:

  httpd.conf
  <VirtualHost almashriq.hiof.no>
  ServerAdmin almash@almashriq.hiof.no
  DocumentRoot /www/almashriq/htdocs
  ServerName almashriq.hiof.no
  ErrorLog /var/lib/httpd/logs/almashriq/error_log
  TransferLog /var/lib/httpd/logs/almashriq/access_log
  ScriptAlias /cgi-bin /www/almashriq/cgi-bin

  # Agent log file, and referrer log file
  CustomLog /var/lib/httpd/logs/almashriq/agent_log "%{user-agent}i"
  CustomLog /var/lib/httpd/logs/almashriq/language_log "%{accept-language}i"
  CustomLog /var/lib/httpd/logs/almashriq/referer_log "%{referer}i -> %U"

  Redirect /almashriq http://almashriq.hiof.no
  Redirect /aljadid http://almashriq.hiof.no/general/000/070/079/al-jadid
  Redirect /acs http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/370/371/acs
  Redirect /fafo http://almashriq.hiof.no/general/300/320/327/fafo/reports
  Redirect /umkalthoum http://almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum
  Redirect /aub http://www.aub.edu.lb

  Alias /icons /var/lib/httpd/icons
  </VirtualHost>

  Adgangskontroll
  Her har vi begrenset adgangen til bestemte kataloger. Blant annet noen kataloger under DDC:

  access.conf:
  <Directory /www/almashriq/htdocs/ddc/projects/archaeology/soukex/PCDs>
  order allow,deny
  allow from 158.36.33
  allow from 158.36.47
  allow from 158.36.49
  allow from 158.36.51
  </Directory>


  <Directory /www/almashriq/htdocs/admin/>
  AuthGroupFile /dev/null
  AuthUserFile /home/almash/admin/.htpasswd
  AuthName Admin_area
  AuthType Basic

  order allow, deny

  require user admin
  require valid-user
  </Directory>

  Redirect
  Med Redirect kan man omdirigere fra en adresse på serveren til en hvilken som helst URL. Vi brukte blant dette til blant annet å få http://almashriq.hiof.no til å dukke opp under http://edmund.hiof.no/almashriq/.

  srm.conf

  Redirect /almashriq http://almashriq.hiof.no

  Prosjektfakta
  Lokalisering:
  • /var/lib/httpd/conf/httpd.conf
  • /var/lib/httpd/conf/srm.conf
  • /var/lib/httpd/conf/access.conf
  Tidsestimering:
  • 65 timer