Delprosjekter

Under foreligger rapport på de enkelte delprosjektene vi har arbeidet med gjennom denne tiden. Det har kommet til noen delprosjekter underveis, som ikke er nevnt i forprosjektet. Disse er merket med en stjerne (*).

Noen av de planlagte delprosjektene er ikke blitt gjennomført. Dette skyldes i hovedgrad at materialet som skulle legges inn ikke har blitt laget, og ellers tidsmangel som gjorde at vi nedprioriterte et par delprosjekter.

På hvert delprosjekt er det en som er hovedansvarlig, som bl.a. skriver rapport og har den fulle oversikten over arbeidet. Allikevel har vi på en god del av prosjektene arbeidet flere sammen, selv om dette ikke kommer fram i rapportene under.

Gjennomførte prosjekter:
  • Drift og administrasjon:
  • Oppdatering av eksisterende funksjonalitet:
  • Ny funksjonalitet:

  • Ikke gjennomførte prosjekter:
  • Selvreparerende kode
  • Speiling
  • Oslo - The Middle East multimedia project
  • Libanon 1982-1985
  • IMA (Institute du Monde Arab)
  • *: Delprosjekter som har kommet til etterhvert.