Delprosjekt:
Konfigurering og flytting av server

Ansvarlig:
Knut A. Mork (knut.a.mork@hiof.no)
Innledning:
Edmund, serveren som inneholdt www.hiof.no, jenter.hiof.no, almashriq.hiof.no, theband.hiof.no og intern.hiof.no, hadde blitt for liten, og det ble bestemt at Al Mashriq, Jenter og The Band skulle flyttes over til en ny maskin, Edmund2. Ressursene til web serverne på skolen kunne da bli fordelt på to maskiner. Edmund2 kjørte en webserver med noe stoff som skulle plasseres under Al Mashriq (ddc).
Hva har vi gjort:
Prosjektgruppa og Nils Olav Brandstorp Bekken satte inn ny disk på Edmund2 og partisjonerte disken til hva vi syntes var rimelige partisjoner, se lenger ned i rapporten. Operativsystemet på Edmund var RedHat, men operativsystemet skulle v&aeli g;re Linux Slackware på Edmund2.
Vi valgte å beholde Apache-serveren som gikk på maskinen, siden denne var installert på en standard måte på Slackware. Apache-katalogene ville få en ny struktur, men alt annet kunne forbli det samme som på Edm und. Dette ville ikke få noen følger for scripts eller programmer som ble kjørt av Al Mashriq, med unntak av statistikken som benyttet logfilene til Apache. Statistikk-scriptene skulle allikevel forandres på, så dette var g reit.

Partisjonering av edmund2:

/   500 Mb
/tmp  100 Mb
/home 200 Mb
/www 4000 Mb
/var 1200 Mb 

Vi undersøkte hvilke programmer som Al Mashriq brukte, samt evt. hvilke programmer The Band og Jenter brukte, og installerte disse på Edmund2.

Det ble litt problemer med selve overføringen, bl.a. fordi det ikke var nok plass på den nye disken som var lagt inn på Edmund2. Vi ble ventende endel på at det først skulle bli tatt backup av hele Edmund, og deretter p&ari ng; overføringen av web-katalogene til Edmund2. Til slutt fant vi ut at vi var nødt til å gjøre overføre datene selv. Vi fikk mountet opp Edmund2 mot Edmund ved å skrive i Edmund2 sin /etc/exports:

/www 
 edmund(rw,no_root_squash)
og deretter skrive på kommandolinjen på Edmund: mount -t nfs edmund2:/www /mnt
Siden det ikke var plass til å overføre alle de virtuelle serverene til den nye maskinen, bestemte vi oss for at vi bare skulle overføre Al Mashriq-serveren. Dette var det absolutt viktigste å få gjort. De andre hadde vi ik ke ansvaret for, og det får driftsansvarlige på skolen selv ordne opp i, når de finner tid til dette.

Kopieringen foregikk med cp -a. Datoene på filene vil da forbli de samme, og det samme med rettighetene.

Det ble opprettet en almash-konto på den nye maskinen, og en ny gruppe kalt almash, hvor vi på begge satte id til å være det samme som på Edmund. Dermed ville eier og gruppetilhørighet til filene under området /w ww/almashriq/ og under /home/almash/ på den nye maskinen være almash.

Apaches konfigurasjonsfiler ble gjennomgått og stilt inn på best mulig måte, alt fra adgangskontroll på serveren til hvilke logfiler som skulle produseres. Les egen rapport om dette. Crontab'en til almash-k ontoen på Edmund ble kopiert over og "installert" på Edmund2 sin almash-konto.

Backup av både Edmund og Edmund2 skal nå være tatt.

Vi ville teste grundig den nye Al Mashriq-serveren før vi omdirigerte trafikken hit, og vi fikk derfor hjelp av Dag Ronny til å lage en ny virtuell server kalt almashriq2.hiof.no i skolens DNS. Deretter måtte vi editere fila h ttpd_conf til Apache-serveren på Edmund2 med en ny virtuell-server deklarasjon. Etter at vi hadde fått alt til å fungere, fjernet vi den nye virtuelle serveren, og valgte å la almashriq.hiof.no i DNS peke på Edmund2. Ett er dette var gjort sørget vi for å flytte over log-filene til Al Mashriq over til den nye maskinen, ved nok en mounting. Webglimpse måtte også konfigureres etter at det nye stedet til Al Mashriq var kommet opp. Søkinga vill e ikke fungere et par timer etter vi hadde gjort dette, men det var helt nødvendig for å kunne installere det.

Tilslutt fjernet vi alt som hadde med almashriq på Edmund, dvs. web-dokumenter , log-filer, crontab'en og hjemmeområdet.

Installert programvare:
Følgende programvare er blitt installert på edmund2, i tillegg til standard Slackware:

 • Netpbm/djpeg/cjpeg
 • Weblint
 • Webxref
 • Perl, v. 5.004
 • Glimpse, v. 4.1
 • Webglimpse, v. 1.5
 • Gnuplot, v. 3.5 (pre 3.6) (kun kopiert over, pga. feil med installasjon)
Prosjektfakta
Lokalisering:
 • Web-katalogen til Al Mashriq ligger under: /www/almashriq/htdocs/
 • Cgi-script til Al Mashriq ligger under: /www/almashriq/cgi-bin/

 • Log-filene til hele apache-serveren ligger under: /var/lib/httpd/logs
 • Log-filene til den virtuelle Al Mashriq-serveren ligger under: /var/lib/httpd/logs/almashriq/
Tidsestimering:
 • 158 timer
Ressurspersoner:
 • Nils Olav Brandstorp Bekken
 • Dag Ronny Johansen
Programvare