Delprosjekt:
Øyeblikkskart over besøkendes hjemland

Ansvarlig:
Knut A. Mork (knut.a.mork@hiof.no)
Innledning:
Vi i prosjektgruppa syntes det hadde vært artig å kunne se hvor folk som var innpå Al Mashriq-serveren kom ifra. Siden serveren har såpass mange besøkende, ville dette være i stadig forandring. Det ble bestemt at det s kulle vises et verdenskart hvor knappenåler på de forskjellige landene symboliserte besøkende. Var det flere besøkende fra et land inne samtidig, vil det være et tall på knappenålshodet som angav antallet.
Dessverre er det ikke mulig å enkelt vite hvor hvilke land visse adresser kommer ifra. Disse er i første rekke adresser med endelse på: com, mil, edu, gov, og net. Det ble derfor tegnet inn ekstra "felter" til disse samt et til alle and re uoppklarte land.
Detaljert beskrivelse:
Teknisk sett så består siden av en java-applet som kaller opp et cgi-script på serveren som i sin tur henter data fra fila access_log, prosesserer dette, og sender det tilbake til java-appleten. Selve hovedmekanismen ligger alts& aring; i cgi-scriptet. Appleten kaller opp dette perl-scriptet hvert 10. sekund.

For å kunne vite hvilke som leser, eller laster ned data fra Al Mashriq, på det nåværende tidspunktet, har vi definert at en det tar i gjennomsnitt ca. 2 minutter på å lese et dokument, eller laste ned en annen fil. Det vil si at kartet egentlig viser alle besøkende de to siste minuttene.
Den maskinen som har kjører java-appleten vil være eksludert fra kartet.

Java-appleten er plassert under /base/statistics/now/. Dermed er appleten tilgjengelig for alle. Appleten bruker en del ressurser på å oppdatere seg, slik at det kan muligens føre til stor overbelastning hvis det er mange som kj& oslash;rer denne.

Access_log logger hver gang appleten kjører cgi-scriptet. Dette kan dessverre føre til veldig mye unødvendig data/søppel i access_log fila. For å hindre at log-fila tar for mye plass, og at statistikkene ove r server-bruken blir feil, er det lagd et lite perl-script som renser opp fila, dvs. fjerner alle logginger i access_log til filene map_access.shtml og last_visitors.pl. Dette scriptet blir kjørt før hver ukesstatistikk og hver månedsstatistikk i crontab. Scriptet kaller så opp de respektive perl-programmene for å utføre statistikken. Mer om scriptet i delprosjektet statistikk.

Ved slutten av dette prosjektet ble det bestemt at endelsene "edu" og "gov" og "mil" skal mappes opp til USA. Dette er gjort, men selve gif-bildet som viser kartet har ikke fått fjernet disse merkene, Børre skal forandre litt på bildet nå etterhvert.

Merk: Appleten kjører ikke under Netscape (Vi har testet på v. 4.0 el lavere) på Mac. I tillegg kan det være nødvendig å trykke reload en gang i netscape sin browser (på pc-plattform) for at appleten s kal kunne oppdateres automatisk (!).

Kartet ser nå slik ut:

Mulige forbedringer:
Vi har mappet opp en god del land til kartet, men ikke alle. Brukere fra land som ikke er med vil komme som ukjent på kartet (?). Kartet bør oppdateres til å gjelde alle land/steder som har egen ip-adresse (sluttnavn).

Det er litt vanskelig å av og til kunne se hvilket land knappenåla er plassert i. En mulig løsning på dette kunne være å få mer spesifikt informasjon om hvor brukeren kommer fra ved å dra muspekeren over kn appenålen som er interessant. Enda en utvidelse i tillegg kunne være å få informasjon om hvilke sider/filer som blir lastet ned.

Det ble bestemt å ha med en liste under kartet med navn på land og antallet fra landene som er på, som et tillegg til selve kartet. Dette er ikke blitt gjennomført.

Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
  • 122 timer