Delprosjekt:
Renovasjon

Ansvarlig:
Arne Vonheim (arne.vonheim@hiof.no)

Innledning:
Mange steder i filsystemet ligger det gamle og glemte temporære filer. Spesiellt "auto-save" kopier laget av emacs. Dette ser uryddig ut samtidig som det tar opp unødig plass på disken. Derfor bestemte vi oss for å lage et sys tem for automatisk fjerning av disse filene.

For å minske muligheten for å slette feil filer, tenkte vi oss at filene skulle først skulle ligge en periode i en slags "søpplekasse". På denne måten vil man få tid til å finne ut om filene trengs eller i kke før de slettes permanent.

Hva har vi gjort:
Vi laget cron jobben "renovate.cron". Denne leter etter filer med et bestemt utseende og en bestemt alder, og flytter dem inn i søpplekatalogen. Når filene har ligget i der over en viss tid, slettes de av samme script.

Søpplekatalogen ligger i utgangspunktet under /home/almash/admin/trash_can/. Her ligger filene med den opprinnelige stien maskert ut med '_'-tegn.
Filen "_www_almashriq_htdocs_sys_standard.css~" lå altså under /www/almashriq/htdocs/sys/, og het standard.css~.

De mest aktuelle konfigurasjons variablene ligger på toppen av scriptet:

 • @BAD_FILES - Liste over filenes utseende. Her kan vanlige jokertegn brukes (?*)
  ("\*\~","#*#")
 • $COLLECT_DAYS - Hvor mange dager filer kan ligge før de blir lagt i søpplekatalogen.
  (14)
 • $KEEP_DAYS - Hvor mange dager filer kan ligge i søpplekatalogen før de blir slettet helt.
  (30)
 • @COLLECT_FROM - Liste over filer som skal renskes. Merk at undekataloger automatisk inkluderes.
  ('/home/almash/','/www/almashriq/')
 • $TRASH_CAN_DIR - Søpplekatalogen.
  ("/home/almash/admin/trash_can/")

Under prosjektets gang ble det vurdert å lage en egen kommando for å se på og hente filer ut fra søpplekassen. Dette utgikk siden den måtte gjøres nokså komplisert skulle den overgå en enkel 'cp'. Vi regne r ikke med at det blir aktuelt å redde filer så ofte at det rettferdiggjør en egen kommando.

Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
 • 35 timer