Forord

Etter avtale med prosjektveileder Børre Ludvigsen presenteres dokumentasjon til prosjektet som HTML-dokumenter.

Denne dokumentasjonen er laget for å beskrive hva som har blitt gjort i prosjektet Al Mashriq våren 1998. Den er også laget med tanke på de som skal administrere serveren etter at vi er ferdige her ved avdeling for Informatikk/Automatisering ved Høgskolen i Østfold.

Navigering: For å navigere rundt i dokumentasjonen, er samme fremgangsmåte benyttet som resten av serven. Topp-logoen linker til hovedsiden for denne rapporten, mens bunnlogoen linker til siden som er ett nivå opp.