Forprosjekt-rapport

Administrasjon og drift av store og komplekse webservere

  Al Mashriq er webserver ved HIØ som er opprettet som prosjektobjekt for å gi studentene erfaring i bearbeiding og formidling av forholdsvis store mengder komplekse data. Serveren inneholdt ved utgangen av 1997 ca. 13 500 multimedia-dokumenter og vil vokse i løpet av 1998 til noe over 25 000 dokumenter. Til serveren hører også en separat audio/video streaming server (kark.hiof.no).

I. Mål

  Prosjektet har følgende delmål:

  1. Drift: rasjonalisering, feilretting og automatisering.
  2. Tilleggsfunksjoner
  3. Utvidelse av innhold og deltagelse i samarbeidsprosjekter.
  4. Lære mer om unix- og web-administrasjon.

II. Midler

  Prosjektdeltagere:

  Oppdragsgiver og prosjektveileder: Børre Ludvigsen

  • Trond Ivar Fossaas (trondif@frodo.hiof.no)
  • Arne Vonheim (arnevo@frodo.hiof.no)
  • Knut A. Mork (knutamo@frodo.hiof.no)
  • Børre Ludvigsen (borrel@hiof.no)

  Det blir benyttet skolens tilgjengelige utstyr og programmer, og fri programvare lastet ned fra Internet. De konkrete ressursene vil bli dokumentert i de aktuelle delprosjekt-rapportene.

  Tidsbruk: Prosjektet startet 20. januar 1998, og vil ha en varighet på rundt 20 uker.

III. Resultat

  Delprosjekter - oversikt

  A. DRIFT

  1. Konfigurering

   Flytte over Al Mashriq til egen server (sammen med bl.a. The Band), edmund2. Oppkobling og konfigurering av denne nye serveren. Edmund og edmund2 skal bytte navn til hverandre, grunnet mulige problemer med utenforståendes linker til Al Mashriq. Nils Brandstorp Bekken gjør det fysiske arbeidet med opp og nedkobling av disker etc. Vi har ansvar for serveren's (Al Mashriq) velbehag og sørger for at det ikke blir for mye nedtid. Først bør vi få en oversikt over hvilke automatiske prosesser som går.

   Se også innlegging av DDC stoff nedenfor.

   Ansvarlig: Alle

  2. Sikkerhetskopiering

   Edmund skal bli mountet opp mot en sun-maskin, og skal på denne bli tatt backup av regelmessig på tape.

   Det skal lages et vaktbikkje-script som går på nevnte Sun-maskin og leser backup-loggen. Dersom det ikke er tatt sikkerhetskopi av serveren innen en viss tid, sendes det varsel til serverens administrator (almashriq@hiof.no).

   Ansvarlig: Trond Ivar

  3. Statistikk

   Rette opp statistikk som ikke fungerer. Enkelte ukestatistikk og månedsstatistikk fungerer ikke, samt den grafiske presentasjonen. Det er også andre mindre feil i statistikken. Planer om å utvide/forbedre dagens statistikk med bedre løsninger rent teknisk (dele opp access_log filen i mindre filer automatisk), og med annen statistikk som f.eks. se på muligheter for å føre statistikk over antall besøkende, hvilket dokumenter som er mest lest, oversikt over de mest besøkende o.a.

   Ansvarlig: Knut

  4. Søking

   Forbedring av søkeresultatene. Resultat fra et søk bør kun vise til html-dokumenter og evt. bilder. Dette er ikke tilfelle i dag. Se også på mulighetene for mer avansert søk (f.eks. AND og OR)

   Ansvarlig: Arne

  5. Arkivering

   Først føre en statistikk e.l. for å finne ut om de to news-gruppene blir brukt/lest på serveren. Deretter ta en redegjørelse for om det er grunnlag for å fortsatt lagre news- gruppene her. Undersøk om det finnes arkivering av de samme gruppene et annet sted i verden. (f.eks. DejaNews) Lag eventuelt et interface ditt. Dersom det vurderes viktig og nyttig å fortsette med arkivering, se på kvalitetssikring av tilgang og arkiveringsprosessen.

   Ansvarlig: Arne

  6. 2000

   Sikre at år 2000 ikke er et problem.

   Ansvarlig: Trond Ivar

  7. Svartjenester

   Problemet her er all mail som sendes til Al Mashriq med ønske om å linke fra Al Mashriq til andre eksterne servere. Det er her ønskelig med en mer automatisert tjeneste. Mulige løsninger her er en automatisk mail-respons, som sender en negativ beskjed tilbake til mottaker, eller (som vi har mer tro på), å opprette en side (med hjelp av cgi-script) hvor en kan skrive inn url'n til den ønskede serveren, og hvor denne deretter automatisk blir lagt inn på en egen "linke"- side på Al Mashriq. Her bør det bl.a. sjekkes (med jevne mellomrom?) at linken er gyldig og at serveren er oppe.

   Ansvarlig: Knut

  8. Guided tours

   Denne tjenesten bør også undersøkes om den blir benyttet. Kan se på muligheter for å forbedre den eksisterende. Kanskje også lage flere Guided Tours, enn kun den ene som finnes i dag.

   Ansvarlig: Trond Ivar

  B. Ny funksjonalitet

  1. Kvalitetskontroll

   Gå igjennom hele serveren og sjekke alle linkene i alle dokumenter, og rette opp feil. Automatisere mest mulig av kvalitetssikringen ved utlegg av nytt materiale. Verktøy som her kan være aktuelle er WebLint og WebxRef.

   Ansvarlig: Trond Ivar, Knut

  2. Selvreparerende kode

   Implementere script(s), som benytter WebLint og WebxRef, til å sjekke for feil i html-dokumenter, og som til en viss grad prøver å rette opp vanlige feil automatisk.

   Ansvarlig: Trond Ivar

  3. Speiling

   Oppdatere begge serverne til å inneholde nøyaktig det samme. Deretter opprette en automatisert speilingsmekanisme for Al Mashriq, som ikke ble gjennomført ved forrige prosjektgruppe.

   Serveren det skal speiles til er almashriq.aub.edu.lb ved American University of Beirut. Kontaktperson der er Khaled Tabarra (krt@aub.edu.lb).

   Ansvarlig: Trond Ivar

  4. Klassifisering

   Det skal lages en "administrasjonsside" som inneholder link til nødvendig dokumentasjon, hjelpesider, Dewey oversikten, lister over standard template sider, oversikt over cron prosesser, vaktbikkjer, etc.

   Ansvarlig: Trond Ivar

  5. Audio / video streaming

   Vurdering og oppdatering av Real Audio streamer på Kark.

   Ansvarlig: Arne

  6. Sikkerhet og adgangskontroll

   Enkelte deler av materiale (bl.a. uferdig tilrettelagt stoff, administrativt materiale...), skal ikke bli indeksert av søkeroboter, og i tillegg ikke være tilgjengelig for vanlige brukere av Al Mashriq. En kan implementere passordbeskyttelse til enkelte kataloger / dokumenter o.l.

   Ansvarlig: Arne

  C. Utvidelse av innhold og samarbeidsprosjekter

  1. Digital Documentation Center, AUB

   Innlegging av materialet fra DDC produsert høsten 1997 som nå ligger på edmund2. Her er det en rekke søkeskript som skal virke. I tillegg må det legges inn en ny versjon av dbm for å få alt til å virke. Kontaktperson for dette er Wissam Adib og Marwan Badran i Beirut.

   Dette stoffet skal ikke fordeles på Dewey kategorier med en gang, men legges over slik at det virker og er tilgjengelig. Det skal ha NO ROBOTS adgang og helst passordbeskyttelse.

  2. OSLO - The Middle East multimedia project

   Samarbeidsprosjekt med NRK

  3. Libanon 1982-1985

   Samarbeidsprosjekt med NRK-teamet, NRK Interaktiv, og Gerd Inger Polden ved NRK. Prosjektet vil trenge støtte ved innlegging av stoff, evt. audio og video streaming.

  4. Video streaming

   Innlegging av video på Kark og linking til Al Mashriq

  5. IMA (Institut du Monde Arab).

   Samarbeidsprosjekt med Avdeling for Historie og Arkeologi ved det Amerikanske Universitet i Beirut. Prosjektet skal presentere de arkeologiske utgravningene av soukene i Beirut.

  Eventuelle nye delmål

   Det vil sansynligvis komme til flere delmål underveis i prosjektet. Bl.a. med tilrettelegging av nytt materiale på Al Mashriq. Dette får vi komme tilbake til senere.