Konklusjon

Da vi begynte på dette prosjektet, visste vi egentlig ikke helt hva vi gikk til. Men etterhvert som prosjektet skred fram, var det ingen av oss som angret på at vi hadde valgt dette prosjektet.

Vi hadde fått et inntrykk av at prosjektet ville innebære endel programmering innen både Java og Perl. Det ble mye programmering, men dette var for det meste Perl. Dette ble litt ensformig, og vi lærte ikke så mye mer programmering av det, heller. Et forslag til forbedringer ved neste års prosjekt på Al Mashriq kan være å prøve å få til flere varierte arbeidsoppgaver.

I løpet av prosjektet har vi lært mye om administrasjon og vedlikehold av store og komplekse webservere. Det var også det som var hovedmålsettingen for prosjektet. Al Mashriq har ved prosjektslutt ca 25.000 dokumenter.

Vi har lært at man trenger å tenke seg om flere ganger før man gjør noen store forandringer, da det er vanskelig å se konsekvensene med en gang. Det er veldig viktig at man sjekker alt som kan og blir berørt av den forandringen.

Prosjektet hadde følgende delmål:

  1. Drift: rasjonalisering, feilretting og automatisering.
  2. Tilleggsfunksjoner.
  3. Utvidelse av innhold og deltagelse i samarbeidsprosjekter.
  4. Lære mer om unix- og web-administrasjon.
Bortsett fra pkt. 3, føler vi at vi har nådd alle delmål for prosjektet. Grunnen til at pkt. 3 ikke er nådd er at arbeidsgiver har bortprioritert de fleste av disse.

Vi har lagt til noen tilleggsfunksjoner som vi mener vil lette på arbeidet med å administrere og vedlikeholde Al Mashriq. Dette vil også gjøre det enklere for nye prosjektgrupper å jobbe med Al Mashriq. De kan da konsentrere seg med å legge inn nytt stoff.