Møtereferat 3/6-98

Tilstede: Trond Ivar, Knut, Arne, Borre

Knut fører referat.

Hovedtema:

Gått igjennom med Borre hva vi har gjort den siste halvannen måneden.

Sak 1: Øyeblikkskart over besøkendes hjemland
(appleten fungerer ikke på SG)
Bør ha en liste under kartet med opplysninger (land, antall, mm?)
Kartet bør være i samme størrelse som topp-logoen

Sak 2: Statistikk
Eksludering av spesielle ip-nummer (fra oss administratorer som går inn på sidene). Det skal lages et script som luker ut endel logger fra access_log, bl.a. ip-nummer som hentes fra en txt-liste (editerbar), i tillegg også map_access-logger, og vaktbikkje-logger.
Administrasjonssiden bør ha forklaring (og link?) til denne txt-filen som eksluderer ip-nummer.

Sak 3: Tilgangskontroll
Legg til /error/ i robots.txt, eller legg katalogen under admin (kanskje best det siste).

Sak 4: httpd-konfigurasjon
Fjern reconnection til ddc fra edmund2.hiof.no

Sak 5: Browser statistics
Fjern mozilla-teksten fra Internet Explorer browserne

Sak 6: DDC søke-script
Undersøk muligheter for å senere kunne flytte enkelte av filene. Vil da fortsatt søkingen fungere?

Sak 7: Det berømte ramme-problemet :-)
Fjernes i:

 • DejaNews-interfacet
 • Advanced search

  Sak 8: News
  Lag egen "news-header" på landssidene under /base/
  Fjern alt av script o.a. tilhørende news

  Sak 9: Vaktbikkje
  Mail fra vaktbikkje sendes til almashriq@hiof.no
  Kikk på å sjekke index.html via telnet istedenfor lynx
  Test script ved å stoppe hod (mailserveren) for en stund
  Send Borre ping-script, sammen med en forklaring

  Sak 10: Renovasjon (som Arne er så stolt av)
  Trashcan legges her -> /home/almash/admin/trashcan/

  Sak 11: Kvalitetskontroll
  Sjekk for mulige dupliseringer av stoff (Borre nevnte muligens GreenLine, men også "Food from the Arab world")

  Sak 12: Søking
  Hvit bakgrunn på søkeresultatene
  Sjekke for muligheter at resultatene kan komme opp litt etter hvert. Problemet her er kanskje bruk av tabeller.
  Kun allowe .html-filer
  Utelukke hele DDC fra søkingen

  Sak 13: Softlinks
  Softlinks skal ikke lenger finnes på serveren (symbolske linker med "beskrivelse" av Dewey).
  Linker i html-dokumenter fører noen ganger til softlinkene. Disse må byttes ut. Et "lite" script kan lages til dette.