Møtereferat 11/3-98

Tilstede: Børre, Knut, Trond Ivar, Arne

Knut fører referat.

Sak 1: Katalog-listinger
På sider som ikke inneholder index.html, skal det automatisk genereres side, hvor en slår opp i en tabell og finner Dewey-navnet på underkatalogen(e), der det kun er tallet. Finn ut om det tar for lang tid med en ascii-tabell, ren ascii eller et html-dokument (eller flere), eventuelt da se på dbm, eller annet.
Hvis katalogen ikke inneholder data, så lages det en fornuftig melding til brukeren om dette ("contains no data...").
Lag en readme-fil til hvert program(filer) som blir laget for enkel dokumentasjon. Dette gjelder ikke noedvendigvis under dette punktet.

Sak 2: Søking
Ta noen tester på om tittelen er representativt, slik at denne kanskje kan tas med ved søking-resultatene.
Det skal kunne klikkes på alle underkataloger.
Underkatalogene skal ha dewey-navnet istedenfor tallet. Vis dette i -2 size.

Sak 3: AUB
Index.html skal redirecte brukeren til N.Y. Vent en liten stund før dette skjer, for det skal skrives melding til bruker som forteller at området er flyttet, og at de bør oppdatere linkene sine. Se på mulighet for at robot kan oppdateres av seg selv.
Slett hele aub-området.

Sak 4: Beskyttelse av dokumenter
Admin-området skal beskyttes. I tillegg: se om dewey ligger andre steder enn under admin, i såfall fjern denne. En vil komme tilbake til områder som skal beskyttes under ddc, når dette blir aktuelt.

Sak 5: Eksterne linker
Stikkord: cgi-bin - side: url, beskrivelse. Mail til adm: url, beskrivelse, peker til Dewey?, replay-address. Sende mail tilbake: url, beskrivelse, sted (dewey).
Eksterne referanser legges til i index.html i "alle" kataloger. Se sak 1.
Webxref bør eksludere eksterne linker som ikke lenger fungerer, og sende noe nyttig info til administrator (mail).