Møtereferat 24/2-98

Tilstede: Børre, Knut, Trond Ivar, Arne

Arne fører referat.

Sak 1: Statistikk
Statistikken må sorteres på antall requests eller bytes sendt.
Statistikken skal bare vise nyere uker.
Fjerne unødige kataloger i statistikken

Sak 2: Søking
Alle resultater skal vises på samme side, og ikke deles inn i sider med 20 på hver.

"Advanced search" med spesifisert:
- alder på filene
- antall filer som kan vises i resultatet (også ubegrenset)
- forklaring til søking

Sak 3: Katalog listinger
Det ble forelsått at vi lager et script som genererer kataloglistinger på en penere måte enn default listingene.
Kanskje også med linker til hver av katalogene fram til rota. /link1/link2/current
(Dette med linker til hver av katalogene skal kanskje være med ved søking)

Sak 4: Vaktbikkje som rapporterer status av backup.
Administrasjonsside med oversikt over serverens status. Den kan inneholde resultater fra webxref etc. Alle crontab-jobber...

Sak 5: Guided tour
Børre kommer ikke til å lage nye "ruter" i nærmeste framtid.

Sak 6: Mest brukte sider
Vi finner ut hvilke deler av serveren (sider) som er mest brukt. Som f.eks. Oslo-avtalen, guided tours, ...

Sak 7: RA-server
Vi finner ut hvilken versjon av RA-server som går på Kark, og sjekker om det fins nyere.
Klarer serveren RealVideo?
Hvor mye blir den brukt? Trenger den oppgradering?
Hvor mye vil en oppgradering koste?