Møtereferat 25/3-98

Tilstede: Trond Ivar, Knut, Arne

Arne fører referat.

Sak 1: Automatisk generering av indeks filer Nesten all funksjonalitet er implementert. En del betatesting gjenstå for å være sikker på å ikke overskrive feil filer.
Snakke med Børre om navn på katalog-listing filene.

Sak 2:Automatisk innlegging av eksterne linker
Hovedfunksjonaliteten er ferdig, men mangler litt ideer og implementering på hvor linkene skal settes inn.

Sak 3: RealAudio på Kark
Programvaren på Kark trengs ikke å oppgraderes, den som ligger der nå klarer å ta unna alle som er der nå.

Sak 4: Fjerning av AUB fra serveren
AUB er nå fjernet fra serveren, og redirect er lagt inn i konfigurasjonsfilene.

Sak 5: Kvalitetskontroll Begynne med å gå over serveren etter feil på html-koden. Bruke Weblint.
Bruke Webxref til å sjekke interne og eksterne linker.

Sak 6: Søking
Begynner å ta form, det som mangler nå er å legge inn feiltoleranse på "Advanced search"-siden.

Sak 7: Rapporter
Vi må begynne å skrive rapporter etterhvert som vi blir ferdige med de forskjellige delprosjektene.