Møtereferat 28/5-98

Tilstede: Trond Ivar, Knut, Arne

Arne fører referat.

Sak 1: Fjerne rester av Almashriq fra Edmund.
Ta backup, og fjern alt.

Sak 2: Teste ut søking
Gi kommentarer på bruker grensesnitt og mulige feil.
Trond Ivar og Knut tester. Siden de ikke har deltatt i utviklingen, er de mere egnet for testingen enn Arne.

Sak 3: Vaktbikkjer
Sjekk når siste oppslag på serveren var. Dette kan gi en indikasjon på om den er ute av drift.
Ping edmund2 fra en annen maskin.
Er det noen httpd prossesser?
Ved "alarm" - send mail med rapport om mulige feilkilder.
Vaktbikkjene bør ikke "mase" for mye. Etter en feilmelding må de "trigges" på nytt. Enten via admin siden eller via kommandolinje.

Sak 4: Administrasjonsside / hjelpeside
Bør hvertfall inneholde:

  • Status på vaktbikkjene
  • Liste over standard templates
  • Dewey oversikt (+link hvor man finner oppdaterte versjoner?)
  • Statistikk link, link til "Map_access"-applet'en.
  • Dokumentasjon

Sak 5: Flere eksterne linker
Hvis vi får tid kan vi gå gjennom linker som er sendt i mail til almashriq, og legge ut de som er gode nok.

Sak 6: Fordeling av hovedrapport punkter
(foreløpige rammeutkast)

  • Forord, bakgrunn - Trond Ivar
  • Prosjektgjennomføring - Knut
  • Konklusjon, struktur - Arne